Edvard Munchweg 10

1328 MA Almere

Telefoonnummer

036 844 3411

Contact

heeft u vragen

Scholing

Aanmeldingsformulier

nieuwsbrief

klinische lessen

verpleegkundige

Verpleegkundige Niveau 4 en 5

45/per uur
5/5

In deze functie lever ik zorg in de uitvoering zoals wijkverpleging, WAN-Hoofd, ambulant verpleegkunde en arts ondersteuner. Ik voer de werkzaamheden uit volgens de wet BIG. Ik lever zorg vanuit een holistische visie en sta voor het zoveel mogelijk stimuleren van de zelfredzaamheid, eigen regie en eigen autonomie van de client.

verpleegtechnische vaardigheden

 • Inbrengen, verzorgen en verwijderen van een neusmaagsonde;
 • Sondevoeding toedienen via de pomp en spuit, verzorgen PEG sonde;
 • Verzorgen van de stoma, verwisselen plak en stoma Irrigeren;
 • Meten van vitale functies, steriele en niet steriele monsters afnemen t.b.v. diagnostiek;
 • Lichaamstemperatuur regelen door koude en warmtetherapie toe te passen;
 • Wondverzorging bij rode, gele, zwarte wonden en hechtingen verwijderen;
 • Ambulante compressietherapie toepassen;
 • Toepassen van negatieve compressietherapie via VAC Pomp;
 • Drainzorg;

 

 • Katheterzorg bij mannen en vrouwen, katheter inbrengen en verwijderen bij man en vrouw blaasspoeling uitvoeren, suprapubische katheter inbrengen en verzorgen;
 • Medicatie toedienen, rectaal, oraal, via de luchtwegen, via de slijmvliezen, via de huid, per injectie (subcutaan, intramusculair en intraveneus);
 • Tracheacanule verzorgen;
 • Darmspoeling met verschillende systemen;
 • Mond- en keelholte uitzuigen;
 • Zuurstof toedienen.

Als verpleegkundige school houd ik mij (ook) jaarlijks bezig met deskundigheidsbevorderende activiteiten en trainingen

Beleidsplan!

In mijn beleidsplan heb ik opgenomen dat ik mij jaarlijks laat toetsen en blijf hierdoor aantoonbaar bekwaam ben door middel van een certificaat. Ik volg geaccrediteerde scholingen en niet geaccrediteerde scholingen. Mijn bijscholingen hou ik o.a. bij via het kwaliteitsregister van V&VN. Hier zijn de accreditatiepunten van de scholingen en de ODA (Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteit) geregistreerd. Al mijn certificaten en bewijs van deelname van scholingen heb ik aantoonbaar

Verpleegkundige Niveau 6

60/per uur
5/5

Als BIG geregistreerd HBO verpleegkundige stel ik zorgplannen op, voer ik intake en indicatiegesprekken en stel ik indicaties op.

Ook voer ik intervisie overleggen met verschillende deskundigheden binnen mijn beroepsgroep. Organiseer ik deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals klinische lessen over heel NL.

 

Tevens ben ik in deze rol werkzaam als kwaliteitsverpleegkundige binnen de VVT. Ik ondersteun zorginstellingen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van het kwaliteitsmanagement systeem. Ik audit alle processen en afdelingen, schrijf  verbeterplannen en beleidsplannen op en kan personeel aansturen variërend van 1  tot 250 medewerkers.

Ik ben instaat een marketing en communicatiestrategieën uit te zetten voor een zorginstelling. Ik ben instaat de uitvoering te doorlopen en te monitoren. In deze functie zet ik verschillende verbetercommissie ’s op en doe ik verbetervoorstellen aan de directie van zorginstellingen.Ik doorloop De kwaliteitscirkel van Deming / PCDA en schuif aan bij audit gesprekken en materiele controle.

Managers, kwaliteitsfunctionarissen en iedereen die wilt sparren over ons verpleegkundig vak of over de wijkverpleging kan een consult plannen  om te sparren. Als HBO verpleegkundige werk ik  volgens het

Profiel HBO Opgeleide Verpleegkundige en conformeer ik mij aan de beroepscode Verzorgende en Verpleegkundige. Mail voor het maken van een afspraak: info@bakboordzv.nl

caring-young-woman-working-in-nursing-home.jpg

ZZP Trainer

Als zzp-trainer, begeleid ik zzp-ers in het ondernemen. Op de volgende thema’s begeleid ik zzp-ers:

female-nurse-in-nursing-home.jpg

Praktijkopleider

Als praktijkopleider ben ik betrokken bij het scholingsplan scholingsplan en bij het BPV plan. Samen met het